Philadelphia Assembled / Philadelphia na okupu

Umjetnici mogu djelovati u zajednicama različitog formata, od mikro zajednica u nekoj zgradi ili ulici do zajednica čitavih četvrti ili gradova. U projektu Philadelphia Assembled riječ je, kako se iščitava iz samog naziva, o okupljanju i povezivanju građana Philadelphije, glavnog grada američke savezne države Pennsylvanije, šestog po brojnosti grada u SAD. Inicijatorica ovog opsežnog višegodišnjeg projekta je nizozemska umjetnica Jeanne van Heeswijk koja ga je pokrenula uz desetke i stotine suradnika, pojedinaca, kolektiva i organizacija, sa željom da animiraju građane da se uključe u rasprave o urgentnim problemima u gradu i oblikuju svoju viziju željene budućnosti. U duhu “grada bratske ljubavi i sestrinske privrženosti” događanja su organizirana oko nekoliko tematskih osi koje je umjetnica detektirala kao važne kroz razgovore s građanima: Rekonstrukcije: Kako možemo ponovno ispisati našu povijest?; Suverenitet: Kako razumijemo samoodređenje i jedinstvo?; Utočište: Kako gradimo prostore sigurnosti?; Budućnost: Kako zamišljamo naše sutra?; Pokret: Kako među sobom dijelimo znanje?

Ono što je 2013. počelo u formi razgovora i neformalnih okupljanja, u 2017. godini se razvilo u niz događanja, druženja, zajedničkih objeda i instalacija diljem Philadelphije u kojima su sudjevali umjetnici, pripovjedači, vrtlari, iscjelitelji, aktivisti, muzejsko osoblje i članovi zajednice najrazličitijih profila, vodeći se pritom načelima učenja kroz suradnju (svatko ima pravo glasa u razgovorima o osjetljivim temama uz uvjet da uvažava suprotna mišljenja) i radikalne uključivosti (demontaža odnosa privilegiranih i potlačenih uvažavanjem razlika i sličnosti).

Objedinjujući događanja i ideje koje su se pojavile u ovim javnim akcijama, Philadelphia Assembled naselila je na kraju prostor gradskog Umjetničkog muzeja preobrazivši ga u građansku pozornicu za izvedbu grada. Izložba je, između ostalog, sadržavala zemljopisnu kartu s ucrtanim zatvorima u kojima su osuđenici iz Philadelphije i njihovim fotografijama, fotografije opustošenih četvrti grada u kojima je nekad bila razvijena tekstilna industrija, vremenske lente s prešućenim događajima koji inkriminiraju bjelačko stanovništvo… Na različite je načine prostor izložbe zamišljen kao mjesto preispitivanja postojećih predodžbi i povijesnih narativa o gradu. Stan Mir je živo dočarao atmosferu izložbenog postava i podrobnije opisao poglavlja izložbe u tekstu na poveznici: https://hyperallergic.com/406287/philadelphia-assembled-philadelphia-museum-of-art-2017/

Inicijatorica projekta Jeanne van Heeswijk u svom je eseju “Nepostojane slike zajednice” izložila svoje viđenje umjetnosti u društvu: estetsko iskustvo koje tradicionalno vežemo uz umjetnost danas je sveprisutno i u službi prodaje roba i usluga. Ono posebno što nam prostor umjetnosti nudi mogućnost je za igru: relativna autonomija umjetnosti idealno je mjesto predstavljanja, prikazivanja i oblikovanja novih predodžbi o sebi i svijetu u koje treba uključiti sve članove zajednice. U tom kontekstu treba razumjeti i ovaj projekt i njegove intencije.

Izložba je bila otvorena do 10. prosinca 2017. godine a projekt je opsežno dokumentiran na mrežnim stranicama http://phlassembled.net/