Sastanak platforme Novi naručitelji, 7.12.2023.

Sastanak je započeo primanjem u članstvo udruge SF:ius iz Zagreba https://www.sfius.org/ , koju je predstavio Dario Vuger, koordinator programa i međunarodnih projekata u udruzi. Udruga je osnovana s ciljem interdisciplinarnog istraživanja, analize i davanja glasa zanimljivim neispričanim pričama sa socijalnog ruba oslanjajući se na umjetnički, zagovarački i aktivistički rad. Udruga je, između ostalog, dugogodišnja koordinatorica aktivnosti u platformi Neprimjereni Spomenici. Dario Vuger je odnedavna zaposlen kao kustos u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku te će od 2024. godine biti predstavnik Muzeja u Platformi, umjesto dosadašnje predstavnice, muzejske savjetnice Valentine Radoš. 

Potom je raspravljan rad Platforme u 2024. godini, koji će se nastaviti u formi mjesečnih zoom sastanaka te okupljanjem članica uživo u listopadu 2024. na Drugom simpoziju Platforme u Splitu i Sinju. U fokusu rada biti će stručna razmjena među članicama, nastavak rada na smjernicama za rad Platforme i primjenu modela Novih naručitelja u Hrvatskoj te predstavljanje modela u lokalnim sredinama, s ciljem animiranja građana i formiranja naručiteljskih grupa. U tu svrhu izraditi će se prezentacije modela a na raspolaganju su i snimke Prvog simpozija Platforme u 2023. koje su javno dostupne na youtube kanalu Novi naručitelji HR. Dogovoreno je uspostavljanje mrežnih stranica Platforme koje će zamijeniti dosadašnje objave na blogu Otvorenog likovnog pogona: na domeni  novi-narucitelji.hr obavještavati će se javnost o svim aktivnostima Platforme a stranice će također biti centralno mjesto na koje se mogu obratiti svi zainteresirani za pokretanje projekta prema modelu Novih naručitelja. Aktiviranje stranica predviđeno je za veljaču 2024. 

Članice su donijele odluku da se OLP prijavi na natječaj Razvoj publike Ministarstva kulture RH sa rokom 27.12.2023. sa redovnim radom Platforme Novi naručitelji u godini 2024. te su u vezi toga formulirale smjernice za prijavnicu.

Prema utvrđenom rasporedu za 2024. godinu,  sljedeći online sastanak Platforme održati će se u četvrtak, 25. siječnja.