Zidne novine u Kninu, 2021.

Drugo izdanje edukacijsko-dokumentarnog projekta Zidne novine u Kninu, dijela višegodišnjeg programa organizacije Demokratizacija kulture sjećanja, posvećeno je i u 2021. … More