New Patrons / Novi naručitelji, 1990. – danas

Novi naručitelji su inicijative koje aktiviraju građane/ke da potaknu umjetničke projekte koji se odnose na oblikovanje javnog prostora ili kulturnog života njihove zajednice. Skupine građana/ki su naručitelji/ce umjetničkog rada te preuzimaju inicijativu za implementaciju toga rada u zajednici. Prema idejnom začetniku ovog modela 1990., Françoisu Hersu, cilj je Novih naručitelja da, ovlašćujući svakog/u građanina/ku da “javno izrazi potrebu za izradom, kao i da ocijeni ono što je izrađeno u ime umjetnosti”, potaknu razvoj “umjetnosti demokracije”. Radi se o tada strukturalno novom modelu odlučivanja o umjetnosti u javnom prostoru (odnosno prostoru zajednice) koji umjesto klasične kustoske pozicije ili pak stručnog žirija uvodi poziciju/ulogu medijatora/ice koji/a posreduje između umjetnika/ice i grupe građana/ki, koji/e su naručitelji projekta. Novi naručitelji trenutno djeluju u Francuskoj (Les Nouveaux Commanditaires), Njemačkoj (Neue Auftraggeber), Italiji (Nuovi Committenti / a.Titolo), Španjolskoj (Concomitentes i Artehazia), Belgiji (Die Nieuwe Opdrachgevers), Švicarskoj (Société suisse des Nouveaux commanditaires) i Kamerunu (Association des Nouveaux commanditaires du Cameroun).

Le Blé en Herbe je osnovna škola i dječji vrtić u Trébédanu, selu u Bretanji s 400 stanovnika. Nastavnici su provodili obrazovne programe za 60-tak djece u školi u koje su bili uključeni i njihovi roditelji, gradski vijećnici i stariji članovi sela. Osim što su udahnuli novi život ovom ruralnom području, njihove inicijative dovele su do okupljanja građana-pokrovitelja oko novog projekta. Oni su željeli proširiti funkcionalnost škole i učiniti je ekološki prihvatljivim mjestom za svakoga. Pozvali su produkt dizajnericu Matali Crasset, koji im je iznijela ambiciozan prijedlog: dodavanje dnevnih boravaka i kantina; konstrukciju pasivne kuće koja štedi energiju; povezivanje sa seoskim trgom i okolnom prirodom; razne kiparske elemente; zajedničke prostore koje mogu koristiti svi stanovnici sela. Projekt je školu pretvorio u središte aktivnosti i društvene interakcije – središte zajednice u pravom smislu te riječi.

Princip rada Novih naručitelja osmislio je 1990. godine francuski umjetnik François Hers a u međuvremenu je prerastao u međunarodni pokret sa sjedištima u Belgiji, Italiji, Njemačkoj, Španjolskoj…Do danas je realizirano 500-tinjak projekata na inicijativu građana kao naručitelja, u petnaestak zemalja. Svima je zajednički Protokol kako ga je definirao François Hers 1990. godine. Njime se definiraju uloge i odgovornosti svih sudionika u realizaciji zajedničkog umjetničkog rada:

  • Protokol daje priliku svakom pripadniku/ci civilnog društva koji/a to želi, bez razlike i na bilo kojem mjestu, samom/oj ili u suradnji s drugima, da preuzme odgovornost za narudžbu umjetničkog djela. Stavljen/a u ulogu naručitelja/ice, na pojedincu/ki je da shvati i iskaže razlog postojanja umjetnosti i ulaganja zajednice u umjetnost.       
  • Protokol umjetnicima/cama sugerira stvaranje formi koje mogu odgovoriti, u svojoj beskonačnoj različitosti, na zahtjeve jednog društva, i, posljedično, prihvaćanje podjele uloga unutar koje umjetničko stvaralaštvo postaje zajednička, a ne privatna odgovornost. 
  • Posrednicima/cama, čija je uloga tradicionalno uspostaviti vezu između djela i javnosti, Protokol predlaže da uspostave vezu između umjetnika/ca, naručitelja/ica ali, i više od toga, između svih društvenih aktera koji se uključe. Na posredniku/ci je da organizira njihovu suradnju. On/a osigurava potrebna znanja o izboru medija i umjetnika/ce, te posjeduje kompetencije koje osiguravaju uspješnu izvedbu djela vodeći računa o zahtjevima narudžbe i umjetničkog rada.
  • Posrednik/ca može djelovati i kao javni producent/ica koji afirmira inicijativu umjetnika/ce onda kad prosudi da se ona odnosi na suvremenu problematiku.
  • Posrednik/ca predlaže javnim dužnosnicima/cama, naručiteljima/cama i odgovornim osobama iz javnih ili privatnih organizacija da svojim ulaganjem daju doprinos razvoju “demokracije inicijativa” te da kroz političko posredovanje omoguće uključivanje djela u onu zajednicu kojoj je namijenjeno. Takvi pojedinci/ke također mogu preuzeti osobnu odgovornost za narudžbu koja odgovara potrebama zajednice. 
  • Posrednik/ca predlaže istraživačima/cama da unutar svojih različitih disciplina pomognu u priznavanju nužnosti umjetnosti, smjeste poduzeto djelovanje u okvir i pomognu da se ono temelji na razumijevanju konteksta i problematike koji mogu biti predstavljeni široj javnosti.
  • Obvezujući se na jednaku podjelu odgovornosti, svi akteri prihvaćaju da će pregovorima kontrolirati napetosti i sukobe svojstvene javnom životu u demokraciji. 
  • Umjetničko djelo, koje također postaje akter u javnom životu, više nije simbolički izraz samo jedne osobe već je to izraz grupe građana/ki odlučnih da formiraju društvo dajući zajednički smisao suvremenom stvaralaštvu.
  • Financirano privatnim i javnim potporama, djelo postaje vlasništvo zajednice a njegova se vrijednost više ne mjeri u onoj tržišnoj, već u koristi koju ta zajednica ima od njega i u simboličkoj vrijednosti koju mu pridaje.

Više na https://neueauftraggeber.de/en

Naslovna fotografija je preuzeta iz časopisa Spike, proljeće 2019.